Nabízíme...

Aktuálně

21. června 2016 se konal seminář, který jsme připravili ve spolupráci s odborem ochrany ovzduší MŽP k aktuálním problémům legislativy v ochraně ovzduší. Seminář byl zaměřen na aplikaci nových emisních faktorů, na výpočty poplatků za znečišťování ovzduší od r. 2017 a další zajímavá témata. Navštivte sekci "Archiv seminářů", kde jsou přesentace všech přednášek ke stažení.
 
Nabízíme zpracování Provozních řádů, Provoní evidence a odborných posudků dle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší.

Přidali jsme novou zajímavou informaci k problematice emisních faktorů při výrobě elektrické energie - navštivte Aktuální témata v sekci "Užitečné podklady".