Nabízíme...

Aktuálně

Připravili jsme pro Vás ve spolupráci s odborem ochryny ovzduší MŽP seminář k aktuálním problémům legislativy v ochraně ovzduší. Na semináři se budeme zabývat aplikací nových emisních faktorů a poplatky za znečišťování ovzduší. Navštivte sekci "SEMINÁŘE"!
 
Nabízíme zpracování Provozních řádů, Provoní evidence a odborných posudků dle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší.

Přidali jsme novou zajímavou informaci k problematice emisních faktorů při výrobě elektrické energie - navštivte Aktuální témata v sekci "Užitečné podklady".